Søkje plass

NAV Fusa er innsøkjande instans til tiltaka ved ASVO Fusa AS. Dvs. at søknad til ASVO blir skriven av arbeidssøkjar i samarbeid med NAV, og sendt ASVO Fusa AS.Arbeidsøkjar kan også kontakte ASVO Fusa AS direkte, som kan avtale kontakt med NAV Fusa.

Du er velkomen til å ta kontakt, sjå under "kontakt oss".