Om oss

ASVO Fusa AS, etablert 1991, og har lokale på industriområde i Eikelandsosen. Eiere er Fusa Komunne (52%)og resten av aksjene er fordelt på en rekke lokale aksjonærer.

ASVO Fusa AS er ein godkjent tiltaksarrangør for NAV, og har som målsetting å kunne tilby NAV de tjenester som til enhver tid er aktuelle

Vi har følgende tiltak:
VTA- varig tilrettelagt arbeid

Våre arbeidere utfører ulike former for arbeidsoppgaver i nært samarbeid med arbeidslederne. Arbeidet er hele tiden tilpasset den enkelte arbeidstakers tempo og vi legger stor vekt på et positivt arbeidsmiljø med trivsel i høysetet.

Bedriften har lang tradisjon og høy kompetanse innen bearbeiding av tre. Vår produksjon er basert på en kombinasjon av underleveranse og egenproduksjon av bl.a emballasje, fyringsbriketter og varmepumpehus. Vi utfører også mekanisk monteringsarbeid.

ASVO Fusa AS har satset på produktutvikling og nyskaping og har en moderne maskinpark, noe som har før til at vi er blant de ledende innen denne bransjen.

ASVO Fusa AS driver også stell av grøntanlegg og har egnede maskiner for dette.