ISO 9001:2015

Kvalitetssikringsverktøyet

ISO er et kvalitssikringsverktøy som sikrer kvalitet i tjenestene våre mot kunder og brukere.

ISO tilbyr et omfattende program innen kvalitetssikring og sertifisering, som dekker vårt krav til god kvalitet på leveranser og tjenester.

Resultatfokus

ASVO Fusa AS er resultatfokusert, både når det gjelder innsikt og med hensyn til hva som er oppnådd for deltakerne, omsorgspersoner, arbeidsgivere, kunder, produksjon og samfunnet for øvrig. ASVO Fusa AS AS tar som mål å få mest mulig igjen for innsatsen av ressurser fra innkjøpere og finansinstitusjoner. Virkningene / effekten av tjenestene er målt, overvåket og er en viktig del av prosesser for kontinuerlig forbedring, åpenhet og ansvarlighet.

Kontinuerlig forbedringer

ASVO Fusa AS er i forkant (proaktive) når det gjelder å møte markedsbehov, bruke ressurser mer effektivt, utvikle og forbedre tjenester, og gjøre bruk av forskning og utvikling for å oppnå nyskaping. ASVO Fusa AS har forpliktet seg til utvikling og læring hos ansatte og anstrenger seg for å oppnå effektiv kommunikasjon og markedsføring. Bedriften verdsetter tilbakemeldinger fra deltakere, finansinstitusjoner og interesseparter, og benytter systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Kvalitetsmål hos ASVO Fusa AS

En kvalitetspolitikk beskriver både relevante mål og intensjoner, og ledelsens forpliktelse til å nå disse målene. Den beskriver også ledelsens forpliktelse til kontinuerlig å forbedre organisasjonens evne, ytelse og resultater. Forankring, implementering og eierskap til politikken er ansett som en nøkkelfunksjon internt i organisasjonen og sikrer at alle ansatte forstår organisasjonens formål, visjon, målsettinger og strategier når det gjelder å imøtekomme og innfri kundens behov og forventninger.