Tittel

Ledige plasser: Ingen ledige plasser.

ASVO Fusa har pr dato ingen søkjarar på venteliste.

Tittel
Bedrifta har 15 VTA plassar. Høg kompetanse innan trevareproduksjon. Moderne og teneleg maskinpark.