Tittel
Tittel
Bedrifta har 15 VTA plassar. Høg kompetanse innan trevareproduksjon. Moderne og teneleg maskinpark.