Tittel

Ledige plasser:

VTA: 3 plasser


Tittel
Bedrifta har 15 VTA plassar, og har høg kompetanse innan trevareproduksjon, med ein moderne og teneleg maskinpark.