Tittel

Ledige plasser: Ingen ledige plasser

Neste ferie 2018: Fri påskeveka.

Tittel
Bedrifta har 15 VTA plassar. Høg kompetanse innan trevareproduksjon. Moderne og teneleg maskinpark.