Tittel

Ledige plasser: Ingen ledige plasser.

Neste ferie 2018 for arbeidstakarar:
Sommarferie v.28-31

Tittel
Bedrifta har 15 VTA plassar. Høg kompetanse innan trevareproduksjon. Moderne og teneleg maskinpark.